O nas


Nasze doświadczenie i przemyślane strategie rozwoju pomagają nam zdobyć zaufanie naszych klientów.

Zapewniamy wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki stale rozwijającej się infrastrukturze i szybkości wdrażania nowych rozwiązań IT, jak i reakcji na potencjalne zagrożenia technologiczne. Zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły, które mogą negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa danych naszych klientów i całych systemów informatycznych. Staramy się osiągać cele biznesowe - ale to, jak je osiągamy, jest dla nas równie ważne. Stabilne warunki zatrudnienia oparte na umowach o pracę pozwalają nam zbudować niezawodny zespół - taki, który jest w stanie sprostać wymaganiom i zasadom bezpieczeństwa naszych klientów. Jako odpowiedzialny partner biznesowy posiadamy niezbędne zabezpieczenia, dające nam pewność podczas pracy z wrażliwymi danymi klientów. W ramach outsourcingu IT zapewniamy ciągłość usług, skuteczne i szybkie reagowanie na zgłoszenia, gwarantujemy bezpieczeństwo danych oraz porady ekspertów w zakresie IT, a także pomoc w rozwoju infrastruktury zgodnie z Twoimi potrzebami. To wszystko bez kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem własnego działu IT.

Helpdesk

- Wsparcie klienta na miejscu i zdalnie
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stacji roboczych (w tym diagnostyka sprzętu i rozwiązywanie problemów, instalacja urządzeń peryferyjnych i aplikacji, konserwacja sprzętu, obsługa naprawy/wymiany sprzętu itp.)
- Doradztwo i pomoc w wyborze sprzętu komputerowego i oprogramowania
- Instalacja i serwis oprogramowania, współpraca z dostawcami specjalistycznego oprogramowania i innych technologii informatycznych
- Audyty sprzętu i oprogramowania
- Wybór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego (Windows, Linux, macOS)
- Konfiguracja sieci, serwera i poczty e-mail
- Zabezpieczanie i ochrona danych (chmura sieciowa i kopie zapasowe danych)

Administracja

- Instalacja i administracja serwerami. Utrzymanie ciągłości pracy serwerów
- Ciągły nadzór nad wydajnością systemu i sieci
- Monitorowanie ciągłości działania aplikacji i usług
- Projektowanie i wdrażanie rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa
- Ciągłe monitorowanie i optymalizacja zagrożeń w celu uniknięcia awarii i zapewnienia ciągłości działania sieci
- Administracja systemami Microsoft Windows, Linux, macOS
- Administracja systemami e-mail (Exchange, Postfix)
- Wirtualizacja serwerów
- Migracja serwerów

Instalacja i zarządzanie siecią

- Projektowanie, wdrażanie i konserwacja sieci LAN / WAN
- Wybór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
- Ciągłe monitorowanie sieci pod kątem potencjalnych awarii
- Planowanie rozbudowy i aktualizacji sieci w oparciu o statystyki ruchu sieciowego
- Konfiguracja zapór sieciowych
- Konfiguracja DHCP i DNS
- Konfiguracja tuneli VPN i zarządzanie dostępem
- Diagnostyka awarii sieci
- Tworzenie i hosting stron WWW

Monitoring, alarm, smart home&office

- Instalacja i wdrożenie systemu alarmowego
- Obsługa i zarządzanie systemem alarmowym
- Instalacja i wdrożenie inteligentnego domu
- Synchronizacja pomiędzy systemem inteligentnego domu i systemu alarmowego
- Dostęp do uzbrajania/rozbrajania alarmu z poziomu aplikacji
- Dostęp do biura, lub poszczególnych pomieszczeń poprzez fizyczną kartę
- Instalacja i obsługa systemu monitoringu z dostępem poprzez aplikację

Co gwarantujemy

- Natychmiastowa reakcja (zgodnie z umową SLA) w godzinach pracy klienta - szybka pomoc: zdalnIe i na miejscu - wsparcie, w zależności od potrzeb
- Wysoka dostępność (do 24/7)
- Dostęp do systemu obsługi, który umożliwia śledzenie statusu zgłoszeń w czasie rzeczywistym
- Raportowanie: dostęp do pełnego rejestru zgłoszeń
- Poufność powierzonych danych
- Bezpieczeństwo (backupy serwerów klienckich na innym kontynencie niż serwer macierzysty)
- Wdrażanie najnowszych reguł bezpieczeństwa (klucze sprzętowe Yubico, dwuetapowe metody weryfikacji, tunele VPN, itp.)

Adres firmy

Ul. Szczęsna 26
02-454, Warsaw
Poland